הסכמי שכירות

זכותו הרגילה של אדם להתאגד בתאגיד. זוהי זכות שהיא אחת מחירויות האדם

שופט בית המשפט העליון יואל זוסמן, ד"נ 16/61 רשם החברות נ' כרדוש, פ"ד טז(2) 1209
  • עריכת הסכם מייסדים
  • הקמת חברה
  • לווי משפטי שוטף לחברות ובתי עסק
  • ייעוץ, ניסוח חוזים וניהול משא ומתן בפעילויות עסקיות שונות
  • הסכמי סודיות ואי תחרות
  • פירוק חברה מרצון
  • ייצוג עוסקים מורשים בבתי משפט
  • סיוע מול רשויות: רשם החברות, רשויות מקומיות, רישיון עסק, מכון התקנים,כיבוי אש, משרד הבריאות
  • העברת מניות בין בעלי מניות בחברה
  • ייעוץ והכוונה משפטית ואסטרטגית יומיות על בסיס ריטיינר חודשי וכד'.