• building
 • Skyscrapers

"הבית הוא אחד הנכסים החומריים החשובים ביותר שיש לאדם, ואולי החשוב שבהם" שופט בית המשפט העליון יעקב טירקל, רע"א 6339/97 רוקר נ' סולומון, פ"ד נה(1) 199

תחומי פעילות

 • הסכמי מכר ורכישה: דירות מגורים, צמודי קרקע, חנויות ובתי עסק (לתקן ולהוסיף) מגרשים, העברה ללא תמורה
 • הסכמי שכירות, תביעות לפינוי מושכר.
 • מיסוי מקרקעין: מס רכישה, מס שבח, מס רכוש,
 • רשות מקרקעי ישראל – עבודה שוטפת מול יחידות הרשות.
 • לשכת רישום מקרקעין – עבודה שוטפת מול לשכת רישום המקרקעין ביצוע פעולות רישום זכויות בעלות, חכירה ואחרות.
 • טיפול בחברות משכנות
 • רכישת דירה מקבלן.
 • רכישת דירה יד 2.
 • ייצוג דיירים וקבלנים בפרויקטים של תמ"א 38
 • פירוק שיתוף במקרקעין.
 • הסכמי ייחוד וחלוקה.
 • טיפול בנושאי נציגות הבית המשותף (ועד הבית).
 • ייצוג אנשים פרטיים וחברות בבתי משפט.
 • ועוד